Jakuss

77 tekstów – auto­rem jest Ja­kuss.

"Stracona"

Łzy we krwi brodziły,
Gdy smu­tek zbierał swe żniwo.
Myśli znów powróciły,
Pękło serc ludzkich spoiwo.

Ucieka w słów niespójności,
Ucieka przed utraconym,
Żądny nie ma litości,
Chce czuć się niezwyciężonym.

I w rękach spoczy­wa bezsilnie,
Tra­ci śmier­telne­go ducha,
Szu­ka ra­tun­ku niewinnie,
Ona - niezbędna, lecz krucha.

I nie łapie już oddechu,
Oczu też nie otwiera...
Za­biłeś nadzieję człowieku!
A ta os­tatnia umiera. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 25 lipca 2018, 19:47

Naj­bar­dziej do­ceniamy te słowa, które chcieli­byśmy za­pamiętać. I tych ludzi, po których zos­tały nam tyl­ko wspomnienia. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 17 lipca 2018, 19:09

"Doceńmy"

Do­ceńmy słowa, za­nim te znikną,
I spoj­rze­nia ludzkie, choć cza­sem puste.
Do­ceńmy wspom­nienia co w myślach nikną,
I dłonie nasze od ska­zy czyste.

Każdą se­kundę w jej chwi­li istnienia,
A także gdy is­tnieć przestanie,
Do­ceńmy to co od [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 15 lipca 2018, 20:58

"My, którzy jesteśmy ostatnią nadzieją świata"

Niebo za­pali się czerwienią,
Świat zaśmieje się ten os­tatni już raz,
A my spoj­rzy­my na siebie z nadzieją,
Bez strachu, czy do­goni nas czas.

I z pew­nością łzy popłyną,
Gdy śmierć ko­lej­no dot­knie każde­go z nas,
Lecz my [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 14 lipca 2018, 21:13

"Głębia"

Za­kochałem się w Je­sieni -
Pros­ty ob­raz piękna.
Zo­baczyłem w niej nadzieję,
Była nieco mętna...

Oczy nieba błyszcząc nocą
Mienią się radością,
I tak Je­sień mieni się barwami,
Jak­by dzieląc się miłością.

Lecz jak księżyc za chmurami,
Który skry­wa swe oblicze,
Tak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 21 kwietnia 2018, 18:15

Ja­kich war­tości szu­kać w człowieku żyjącym w świecie, który nie ma już żad­nych wartości? 

myśl
zebrała 3 fiszki • 5 kwietnia 2018, 00:16

"Apatia"

Pod­ci­nam skrzydła, w grud­niowy mglis­ty poranek,
Gdzie szron otacza świat mój i ran moich znamię.
I os­trzę mą tępą nadzieję, os­trzę ją na po­lowa­nie,
By poczuć ból i chłód bab­rząc nią w oszro­nionej ranie.

Gdzie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 6 lutego 2018, 16:01

To nie brak ludzi, lecz ludzie są źródłem naszej samotności. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 13 listopada 2017, 17:16

"Nuty deszczem pisane"

Usłyszałem me­lodię deszczu -
Stłumiony łomot blasza­nych rynien,
I uj­rzałem mrok w nieszczęściu,
Lecz nie tam, gdzie być on powinien.

Od­dałem włas­ne ser­ce uro­jonej chwili,
Ot­warłem drzwi nies­kończo­nej wyobraźni.
Lecz ludzie wszel­kie uczu­cia swe skryli,
Ku czci swej włas­nej, połechta­nej jaźni.

Dźwięki, które krop­le deszczu niosą,
Skry­wają wszys­tkie myśli me roztropne...
Gdy tyl­ko pok­ryją one Two­je ser­ce rosą,
Zro­zumiesz, że nu­ty deszczem pi­sane, nie są wca­le pochopne. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 1 listopada 2017, 00:21

Po­maluj świat pasją, to mój ulu­biony kolor. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 20 września 2017, 17:17

Jakuss

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Jakuss

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

25 lipca 2018, 19:47Jakuss do­dał no­wy tek­st Stracona

22 lipca 2018, 20:09Jakuss sko­men­to­wał tek­st Jeśli nie czu­jesz się [...]

22 lipca 2018, 11:59Shudii sko­men­to­wał tek­st Jeśli nie czu­jesz się [...]

22 lipca 2018, 11:58Shudii sko­men­to­wał tek­st Jakich war­tości szu­kać w [...]

22 lipca 2018, 11:46Jakuss sko­men­to­wał tek­st Jakich war­tości szu­kać w [...]

22 lipca 2018, 11:34Jakuss sko­men­to­wał tek­st Jeśli nie czu­jesz się [...]

21 lipca 2018, 18:19Shudii sko­men­to­wał tek­st Jeśli nie czu­jesz się [...]

21 lipca 2018, 18:16Shudii sko­men­to­wał tek­st Jakich war­tości szu­kać w [...]

18 lipca 2018, 06:14danioł sko­men­to­wał tek­st Najbardziej do­ceniamy te słowa, [...]

17 lipca 2018, 19:09Jakuss do­dał no­wy tek­st Najbardziej do­ceniamy te słowa, [...]