Jakuss

72 teksty – auto­rem jest Ja­kuss.

Ja­kich war­tości szu­kać w człowieku żyjącym w świecie, który nie ma już żad­nych wartości? 

myśl
zebrała 3 fiszki • 5 kwietnia 2018, 00:16

"Apatia"

Pod­ci­nam skrzydła, w grud­niowy mglis­ty poranek,
Gdzie szron otacza świat mój i ran moich znamię.
I os­trzę mą tępą nadzieję, os­trzę ją na po­lowa­nie,
By poczuć ból i chłód bab­rząc nią w oszro­nionej ranie.

Gdzie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 6 lutego 2018, 16:01

To nie brak ludzi, lecz ludzie są źródłem naszej samotności. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 13 listopada 2017, 17:16

"Nuty deszczem pisane"

Usłyszałem me­lodię deszczu -
Stłumiony łomot blasza­nych rynien,
I uj­rzałem mrok w nieszczęściu,
Lecz nie tam, gdzie być on powinien.

Od­dałem włas­ne ser­ce uro­jonej chwili,
Ot­warłem drzwi nies­kończo­nej wyobraźni.
Lecz ludzie wszel­kie uczu­cia swe skryli,
Ku czci swej włas­nej, połechta­nej jaźni.

Dźwięki, które krop­le deszczu niosą,
Skry­wają wszys­tkie myśli me roztropne...
Gdy tyl­ko pok­ryją one Two­je ser­ce rosą,
Zro­zumiesz, że nu­ty deszczem pi­sane, nie są wca­le pochopne. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 1 listopada 2017, 00:21

Po­maluj świat pasją, to mój ulu­biony kolor. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 20 września 2017, 17:17

Jeśli nie czu­jesz się na ty­le ważny by zmieniać świat, bądź na ty­le od­ważny, by być nat­chnieniem dla tych co go zmienią. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 11 września 2017, 13:07

"Usłysz"

Za­biły dzwony,
Przeszyły ser­ce swym tonem,
I w czte­ry świata strony,
Niosły dar zaklęty słowem.

I wtem zgasły gwiazdy,
Mro­kiem duszę kalając,
Znikły one bezpowrotnie,
Tak po pros­tu - ciszą się stając.

I w mro­ku tym,
W którym za­gubione myśli nikną,
Nik­nie cały świat,
I wszel­kie słowa milkną. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 27 kwietnia 2017, 19:20

Gdy, by spoj­rzeć nocą w niebo w końcu znaj­dziesz czas,
Wiedz, że na tym właśnie niebie już nie będzie żad­nych gwiazd. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 marca 2017, 21:30

Śmierć pachnie jak pier­wszy po­wiew wiosny. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 28 lutego 2017, 17:09

"Ile?"

Ile ma prze­minąć światów?
Ile słońc wygasnąć?
Ile mi­nut ma przepłynąć?
Nim zro­zumiesz jasno...

Ile chwil war­tych uwagi?
Ile zdarzeń czy wypadków?
Ile wy­mian naszych spojrzeń?
Serc naszych upadków?

Ile jeszcze słów popłynie?
Ile myśli przemilczymy?
Ile po­pełni­my błędów?
Uczuć swych stłumimy?

Ile łez wy­tar­tych w rękaw?
Ile bólu i cierpienia?
Ile cza­su nim zrozumiesz...
Tęsknię, gdy Cię przy mnie nie ma. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 11 stycznia 2017, 21:51

Jakuss

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Jakuss

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

5 kwietnia 2018, 14:48piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jakich war­tości szu­kać w [...]

5 kwietnia 2018, 10:36fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jakich war­tości szu­kać w [...]

5 kwietnia 2018, 01:06yestem sko­men­to­wał tek­st Jakich war­tości szu­kać w [...]

5 kwietnia 2018, 00:21Quanti18 sko­men­to­wał tek­st Jakich war­tości szu­kać w [...]

5 kwietnia 2018, 00:16Jakuss do­dał no­wy tek­st Jakich war­tości szu­kać w [...]

8 lutego 2018, 12:10kati75 sko­men­to­wał tek­st Apatia

6 lutego 2018, 16:01Jakuss do­dał no­wy tek­st Apatia

14 listopada 2017, 06:00one drop for all sko­men­to­wał tek­st To nie brak ludzi, [...]

14 listopada 2017, 05:54oszi3 sko­men­to­wał tek­st To nie brak ludzi, [...]

13 listopada 2017, 22:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st To nie brak ludzi, [...]